پدر کارتال در آن نامه می گوید که دوست خائنش عزیز وی را کشته است و کارتال درصدد انتقام بر میاید. عزیز همه را مجبور می کند که قرارداد شراکت عثمان را امضا کنند. خواهر عزیز هما نزد دوست دختر مرت رفته و با او درد دل می کند. او می گوید باعث تمام بدبختی هایش عزیز است و هم اوست که او را مجبور به ازدواج با هاکان کرده و از اوکتای جدا نموده است. اسرا صحبت های سلین…
سال ها پیش دو دوست به نام های عزیز و عثمان تصمیم به کشتن دوست دیگرشان مصطفی می گیرند. پس از این حادثه عثمان ناپدید شده و پسر مصطفی (کارتال) در خانه ی عزیز بزرگ می شود. اسرا دختر عزیز از همان کودکی عاشق کارتال شده و پس از چند بار خودکشی عزیز کارتال را مجبور به ازدواج با دخترش می کند. کارتال به این زندگی بدون عشق ادامه داده تا اینکه در سفری به فرانسه با عطرسازی به نام…
کمال که با اسلحه به سراغ عامر رفته بود با رفتار اکیا که تظاهر به عشق عامر می کند از آنجا می رود اما همچنان به دنبال ردی از تهدید عامر می گردد. اکیا به خیانت زینب در لو دادن آنها پی می برد. عامر به زینب می گوید که هرگز پدر بچه ی او نمی شود. اکیا حقیقت را به لیلا اعتراف می کند اما مانع از گفتن او به کمال می شود. طوفان عشقش را به به آسو…

جستجوی مطالب

خبرنامه

 

برای دریافت آخرین اخبار در مورد سریال ها و بازیگران
با وارد کردن آدرس پست الکترونیک خود خبرنامه ما را دریافت نمایید