امسال نیز مانند هر سال خانواده ی یوروکهان برای تجدید دیدار با هم ولایتی هایشان به آنتاکیا می روند. آنها با آرزوی خوش شانسی و خوش بختی برای همه ی اهالی ده شروع به چیدن انارها می کنند. در میان این شادی عفت خانم از آرزویش مبنی بر دیدن فرزند پسرش قهرمان می گوید و این حرف موجب آزردگی دافنه که همسر قهرمان است و قادر به بچه دار شدن نیست می شود. در نهایت تصمیمی بین این سه گرفته…
بودن مخفیانه نور و ایگیت در کنار هم آنها را شاد کرده و با اینکه اجلال چیزی از این بازگشت نمی داند اما در ته قلبش آن را احساس می کند. او برای از سر راه برداشتن نور از فرات کمک می گیرد. اقدام فرات برای کشتن نور با دخالت فاتح بی نتیجه می ماند. امین پی به راز ایگیت و نور می برد اما چیزی که او را عصبانی می کند تصمیم الماس برای برگشتن نزد جاهد است. وقتی…
الماس به آرزویش رسیده و باردار به مزرعه برمی گردد اما زندگی با اجلال و آیتول هم کار ساده ای نیست. اکنون نازان مجبور به ترک مزرعه شده و برای زندگی پیش برادرانش می رود. اجلال بچه اش را از دست می دهد. اکنون او باید برای ازدواج دوباره با ایگیت عجله کند. او مرت را تنها گزینه برای تحت فشار گذاشتن ایگیت میابد. نقشه ی نور برای فاصله گرفتن از ایگیت ( دوستی ظاهری با کرم) به دلیل نقطه…

جستجوی مطالب

خبرنامه

 

برای دریافت آخرین اخبار در مورد سریال ها و بازیگران
با وارد کردن آدرس پست الکترونیک خود خبرنامه ما را دریافت نمایید