...وقتی الیف در می یابد که مادرش به عمد در زندان نگه داشته شده نزد عفت می رود اما با دافنه روبه رو می شود. مقصود برای ضربه زدن به یوروکهان ها کمین کرده است. ضیا خان که از مشکلات بین قهرمان و دافنه بسیار ناراحت است به خانه ی دافنه رفته و از او می خواهد که به عمارت بازگردد. دافنه از این فرصت برای بازگشت به عمارت استفاده می کند و برای قدم بعدی قهرمان به سوی خودش…
امسال نیز مانند هر سال خانواده ی یوروکهان برای تجدید دیدار با هم ولایتی هایشان به آنتاکیا می روند. آنها با آرزوی خوش شانسی و خوش بختی برای همه ی اهالی ده شروع به چیدن انارها می کنند. در میان این شادی عفت خانم از آرزویش مبنی بر دیدن فرزند پسرش قهرمان می گوید و این حرف موجب آزردگی دافنه که همسر قهرمان است و قادر به بچه دار شدن نیست می شود. در نهایت تصمیمی بین این سه گرفته…
بودن مخفیانه نور و ایگیت در کنار هم آنها را شاد کرده و با اینکه اجلال چیزی از این بازگشت نمی داند اما در ته قلبش آن را احساس می کند. او برای از سر راه برداشتن نور از فرات کمک می گیرد. اقدام فرات برای کشتن نور با دخالت فاتح بی نتیجه می ماند. امین پی به راز ایگیت و نور می برد اما چیزی که او را عصبانی می کند تصمیم الماس برای برگشتن نزد جاهد است. وقتی…

جستجوی مطالب

خبرنامه

 

برای دریافت آخرین اخبار در مورد سریال ها و بازیگران
با وارد کردن آدرس پست الکترونیک خود خبرنامه ما را دریافت نمایید