الماس به آرزویش رسیده و باردار به مزرعه برمی گردد اما زندگی با اجلال و آیتول هم کار ساده ای نیست. اکنون نازان مجبور به ترک مزرعه شده و برای زندگی پیش برادرانش می رود. اجلال بچه اش را از دست می دهد. اکنون او باید برای ازدواج دوباره با ایگیت عجله کند. او مرت را تنها گزینه برای تحت فشار گذاشتن ایگیت میابد. نقشه ی نور برای فاصله گرفتن از ایگیت ( دوستی ظاهری با کرم) به دلیل نقطه…
بالاخره جاهد به دادن تست دی ان ای راضی می شود. درست در زمانی که نور و ایگیت احساس می کنند تمام مشکلات را پشت سر گذاشتند خبری می رسد که همه چیز را دگرگون می سازد. این خبر حاملگی اجلال است که پایان رابطه ی نور و ایگیت را رقم می زند. نور به خانه ی الماس می رود و ایگیت که حاملگی را باور می کند سعی در به توافق رسیدن با اجلال می کند. اما تنها توافقی…
 "کرم" که صاحب شرکت لوازم آرایشی سانجاکدار است سعی می کند که نور را به سمت خود جذب کند چرا که نور شباهت بی نظیری به همسر سابق او که سالها پیش مرده دارد. با به روی آنتن رفتن تبلیغات نور، روابط او با ایگیت دوباره دستخوش طوفان می شود. امین مچ الماس را با جاهد می گیرد و تمام نقشه های الماس نقش بر آب می شود. او برای به دست آوردن پول بیشتر تصمیم به ترک مزرعه می…

جستجوی مطالب

خبرنامه

 

برای دریافت آخرین اخبار در مورد سریال ها و بازیگران
با وارد کردن آدرس پست الکترونیک خود خبرنامه ما را دریافت نمایید