گزارش تخلف

مضخرف ترین سریالیه که دیدم، هربار سردرد میگرفتم و به همه میپریدم بعد از دیدنش، چون مادرم دنبالش میکرد من بدبخت تحمل میکردم، هرکسی دیده به نویسنده اش فحش داده!
انگار مجبورن طولانی بسازند که انقدر اغراق کنند!
Joomla SEF URLs by Artio