گزارش تخلف

به نطر من این سریال یکی از زیباترین سریالهایی است که ترکیه ساخته است. یکتا هارمانلی باهوش و مغرور و قدرت طلب است، درست! اما چه کاری به کسی داشت؟؟؟ بدی را سلجوق شروع کرد، هاندان، آیلین و ظفر و فیلیز همگی حقیقت مهمی را از یکتا پنهان کردند آنهم بخاطر نظر آیلین! اصلا آدم بدی نیست یکتا، چه حقی دارند افرادی نظیر اوراس، اطلس طوفان ابراهیم صدری و ... که در زندگی خصوصی یکتا دخالت کنند؟!! آیا ایلماز حق داشت که اینقدر به یکتا لطمه بزند؟ سوال آخر! آیا یکتا از دادستان متین که بدون نیت ظلم و بدون نیت دشمنی، یکتا را به زندان انداخت کاری داشت و ازش انتقام گرفت؟؟؟ خیر انتقام نگرفت.
Joomla SEF URLs by Artio