گزارش تخلف

سلام سريال أوائل خوب بود ولي بعد تصادف اليف خيلي گند شد اصلا هيچيش با عقل جور نمياد مثل وقتي اليف از خونه بار اول از دست مقصود فرار كرد خب بجائ اينكه تا شب بدود با موبايل نگهبان زنگ ميزد يا تاكسي ميگرفت يا قايم ميشد وَيَا وقتي كاراگاه مشته شد چرا أصلا پيگيري نكرد كلا فيلم خراب كردن بنظر از اين سريال داره ديگه حالم بهم ميخوره چون هيچيش با واقعيت و عقل جور نمياد ،اين اتفاق براي أدمهاي خيلي نادان هم جور نيست أصلا كارگردانش بايد بره غاز بچرونه
Joomla SEF URLs by Artio